1

The نینیحر چیست ؟ Diaries

News Discuss 
این مجموعه از جهات گوناگونی مورد تحسین واقع شد. از جمله این که به اموری که حرف زدن و اظهار نظر در مورد آنها معمولا سخت است پرداخته است؛ مانند به فرزندی قبول کردن یک فرد، مصرف بیش از حد مواد مخدر و جرائمی که معمولا نوجوان ها مرتکب میشوند. http://august0jljg.blogs100.com/14472356/تینیجر-کیست-things-to-know-before-you-buy

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story